سیم مفتولی 0.75

New product

سیم مفتولی و نیمه افشان با ساختار هادی مس آنیل شده و استرند شده کلاس2 یا مفتولی کلاس 1 و عایق پلی وینیل کلراید PVC/C

More details

2,169 تومان

Add to wishlist

Data sheet

استاندارد,ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1 , IEC 60227 -5
هادیمس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084
عایقPVC
روکش-
کاربردجهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

More info

جهت استفاده در محل های خشک برای سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی 

استفاده به صورت مستقیم زیر کچ مجاز نمیباشد.

Reviews

Write a review

سیم مفتولی 0.75

سیم مفتولی 0.75

سیم مفتولی و نیمه افشان با ساختار هادی مس آنیل شده و استرند شده کلاس2 یا مفتولی کلاس 1 و عایق پلی وینیل کلراید PVC/C

Download

صفحه 2 کاتالوگ 94

کاتالوگ سیم مفتول

Download (832.28k)