کابل افشان گرد و تخت 2در 2.5

New product

کابل افشان با ساختار هادی مس آنیل شده و استرند شده کلاس 5 و عایق پلی وینیل کلراید PVC / D 

More details

144,008 تومان

156,969 تومان per کلاف100متر

Add to wishlist

Data sheet

استانداردIEC 60227 , ISIRI (607) 53
هادیمس آنیل شده استرند شده کلاس5 با استاندارد IEC 60228 , ISIRI 3084
عایقپلی وینیل کلراید PVC/ D
روکشپلی وینیل کلراید PVC / ST5
کاربردجهت استفاده در محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط

More info

جهت استفاده محلهای خشک برای مصارف عمومی الکتریکی در فشار متوسط

با روکش پلی وینیل کلراید PVC / ST5

Reviews

Write a review

کابل افشان گرد و تخت 2در 2.5

کابل افشان گرد و تخت 2در 2.5

کابل افشان با ساختار هادی مس آنیل شده و استرند شده کلاس 5 و عایق پلی وینیل کلراید PVC / D 

Download

صفحه5کاتالوگ 94

کاتالوگ کابل افشان بالا برو اتصالات متحرک

Download (203.49k)