فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه پنجاب الکتریک سمنان - خیابان باغ فردوس - ساختمان آهوان - طبقه چهارم 00000-00000 سمنان

تلفن: 33652644-023
فکس: 33652645-023
ایمیل: info@punjabelectric.ir

دوشنبه:  08:00 - 17:00

سه شنبه:  08:00 - 17:00

چهارشنبه:  08:00 - 17:00

پنج شنبه:  08:00 - 17:00

شنبه:  8:00 - 17:00

یک شنبه:  8:00 - 17:00