نمایش بزرگتر

کابل افشان گرد و تخت3در 0.75

محصول جدید

کابل افشان با ساختار هادی مس آنیل شده و استرند شده کلاس 5 و عایق پلی وینیل کلراید PVC / D 

جزییات بیشتر