شرکت پنجاب الکتریک در سراسر کشور نماینده فعال می پذیرد. 

جهت هماهنگی با واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس :

023-33652644

+989120811824

hajjaran@punjabelectric.ir